loading

Show info

Port of Oostende
Slijkensesteenweg 2
8400 Oostende (Belgium)
Privacy Policy - Cookie Policy

Published  Thu, 05/23/2019 - 10:49

Blue Accelerator testplatform geïnstalleerd voor kust Oostende

Op vrijdag 17 mei 2019 werd de installatie van het uniek maritiem testplatfrom op zee, ongeveer 500 meter voor de haven van Oostende, afgerond.  

Dit maritiem platform zal als uitvalsbasis dienen voor het opzetten van testen en demonstraties op zee.  “Na de zomer zullen zowel bedrijven als kennisinstellingen de eerste testen kunnen uitvoeren”, vertelt Geert Dangreau, algemeen coördinator van Fabrieken voor de Toekomst. 

Het testplatform is een realisatie van het project Blue Accelerator, waarbij een “living lab” op zee wordt gecreëerd. Bedoeling is om via dit lab in real life zeecondities innovatieprojecten in uiteenlopende mariene en maritieme sectoren te lanceren, met focus op golf, wind- en getijdenenergie en de bredere blauwe economie. Voorbeelden van  mogelijke tests zijn bijvoorbeeld het opwekken van golfenergie, corrosieonderzoek, kabelmanipulaties … “De demonstratie- en testmogelijkheden die dit project creëert vormen een onderdeel van de innovatieketen op het gebied van Blue Energy die we in West-Vlaanderen uitbouwen”, verduidelijkt Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen. “Op de Greenbridgecampus is de Afdeling Maritieme Toegang een golfbak en sleeptank aan het bouwen, investeert UGent in bijkomende onderzoekslabo’s en ontwikkelen we een wetenschapspark gericht op de sector van mariene en maritieme technologieën. Met dit testplatform versterken we onze positie als pionier op het terrein van blauwe energie.”

Naast de realisatie van het testplatform en bijhorend ondersteunend kader, met o.m. een open innovatieplatform, zetten de projectpartners ook in op een innovatietraject voor de veelbelovende niche van drones voor offshore toepassingen. De testfaciliteit zal ook in dit kader zijn nut kunnen bewijzen.

Het project ‘Blue Accelerator werd ingediend i.k.v. de GTI West-Vlaanderen binnen het EFRO programma. Promotor POM West-Vlaanderen werkt samen met Universiteit Gent, Hogeschool Vives, VITO, VLIZ en TUA West om het project te realiseren. De Provincie en POM West-Vlaanderen investeren samen ruim 1,1 miljoen euro in het project. Blue Accelerator wordt verder voor 1,5 miljoen euro gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, en voor 735.400 euro door de Vlaamse overheid. Dankzij de GTI vloeit er in eerste instantie 20 miljoen euro aan Europese middelen naar West-Vlaanderen. Deze som fungeert als hefboom om in totaal minimaal 50 miljoen euro in onze West-Vlaamse economie te injecteren. Elk project vult daarbij een deel van de totale industrieversterkende puzzel in.

Meer informatie op: www.pomwvl.be & www.nemos.org

Share it: