loading

Show info

Port of Oostende
Slijkensesteenweg 2
8400 Oostende (Belgium)
Privacy Policy - Cookie Policy

Published  Wed, 03/18/2020 - 09:23

Bekendmaking onteigening Douanegebouw

Haven Oostende, nv van publiek recht, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Slijkensesteenweg 2, heeft op 17 maart 2020 het voorlopig onteigeningsbesluit ‘Douanegebouw Slijkensesteenweg 3 te 8400 Oostende’ vastgesteld.
Het voorlopig onteigeningsbesluit heeft betrekking op een onroerend goed gelegen aan de Slijkensesteenweg 3 te 8400 Oostende, kadastraal bekend als Oostende 2de Afdeling, Sectie D, Perceelnr. 70F. 

Meer lezen

Share it: